Проект Норма

През 2010 г. Федерацията на синдикатите от финансовия сектор в България взе участие в разработката на проект организиран от UNI EUROPA FINANCE /Европейската федерация на синдикатите от финансовия сектор” на тема „Антидискриминационна политика в Европейския съюз - синдикален подход”, с краткото наименование „NORMA”. Целта бе всички национлни федерации да участват в подготовката на материали въз основа на Европейското закондателство по тази изключително актуална тема. Всяка национлна федерация разработи обобщаваща презентация на съответния език, която бе качена на сайта на Европейската федерация и бе представена пред Европейските институции. Федерацията на синдикатите от финансовия сектор в България получи най-висока оценка за разработената презентация и професионално разрабтена информация.

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3

Презентация 4

Презентация 5

Презентация 6