Проекти

Проект Норма

През 2010 г. Федерацията на синдикатите от финансовия сектор в България взе участие в разработката на проект организиран от UNI EUROPA FINANCE /Европейската федерация на синдикатите от финансовия сектор” на тема „Антидискриминационна политика в Европейския съюз - синдикален подход”, с краткото наименование „NORMA”. Целта бе всички национлни федерации да участват в подготовката на материали въз основа на Европейското закондателство по тази изключително актуална тема. Всяка национлна федерация разработи обобщаваща презентация на съответния език, която бе качена н ...

Проект Life Long Learning

През 2013 г. Федерацията на синдикатите от финансовия сектор в България взе участие в рeализацията на проект, организиран от UNI EUROPA FINANCE /Европейската федерация на синдикатите от финансовия сектор” и, Рабтодателските организации на Европа във финансовия сектор, на тема „Life Long Learning: follow up of the joint declaration and promotion of the EU sectoral social dialogue” /Професионално учене и подготовка през целия живот/. ФСФСБ бе домакин на конференция, която се проведе в София на 26 и 27 юни 2013 г. В работата на конференцията участваха представители на следнит ...

Предизвикателствата пред банковия сектор в страните от Югоизточна Европа в условията на финансова криза

През месец юли 2010 г. Федерацията на синдикатите от финансовия сектор в България съвместно с Института за икономическа политика организираха международна конференция на тема „Предизвикателствата пред банковия сектор в страните от Югоизточна Европа в условията на финансова криза - стратегии за защита на персонала, социални права и заетост". В проведената конференция в гр.София взеха участие представители на Федерациите на синдикатите от финансовата сфера на Република Гърция, Република Кипър, Република Сърбия и Черна гора.