Предизвикателствата пред банковия сектор в страните от Югоизточна Европа в условията на финансова криза

През месец юли 2010 г. Федерацията на синдикатите от финансовия сектор в България съвместно с Института за икономическа политика организираха международна конференция на тема „Предизвикателствата пред банковия сектор в страните от Югоизточна Европа в условията на финансова криза - стратегии за защита на персонала, социални права и заетост". В проведената конференция в гр.София взеха участие представители на Федерациите на синдикатите от финансовата сфера на Република Гърция, Република Кипър, Република Сърбия и Черна гора. 

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3