Проект Life Long Learning

През 2013 г. Федерацията на синдикатите от финансовия сектор в България взе участие в рeализацията на проект, организиран от UNI EUROPA FINANCE /Европейската федерация на синдикатите от финансовия сектор” и, Рабтодателските организации на Европа във финансовия сектор, на тема „Life Long Learning: follow up of the joint declaration and promotion of the EU sectoral social dialogue” /Професионално учене и подготовка през целия живот/. ФСФСБ бе домакин на конференция, която се проведе в София на 26 и 27 юни 2013 г. В работата на конференцията участваха представители на следните междунардни организации: UNI EUROPA FINANCE, EBF /European Banking Federation/, ESBG /European Savings and Retail Banking Group/, EACB /European Association of Co-operative Banks/.

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3

Презентация 4

Презентация 5

Презентация 6

Презентация 7